Kategoriarkiv: Nyheter

Velkommen til fellesdugnad

Mandag 21. mars kl.1700-2000
Onsdag 23. mars kl.1700-2000

Ta gjerne med deg arbeidshansker om du har 🧤

Minner om at fra 2022 er det obligatorisk for alle medlemmer med nøkkel å bidra til en av fellesdugnadene som arrangeres i løpet av året, og for å søke om nøkkel må 5 av timene være i forbindelse med vår- eller høstdugnad.Har du ikke mulighet til å stille på et av disse tidspunktene, kan du gjennomføre dugnadsarbeid på egenhånd i løpet av uke 12.

Årsmøtet 2022 er avsluttet 🎉

Styret vil gjerne takke avtroppende styremedlemmer 💙🙏🏻

Unni, Tone, Thomas, Vilde og Miriam.
Tusen takk for all den gode jobben dere har gjort for klubben gjennom deres tid i styret.

Så vil vi ønske velkommen til påtroppende styremedlemmer
Isabelle (leder), Hege (nestleder), Pia og Veronika (styremedlemmer), Miska og Lise Marie (vara styremedlemmer).

Protokollen er lagt ut på klubbens nettside:
https://www.sbk1968.net/2-2/styret/arsmote-referat/

Dugnader/nøkkel

Styret mottok mange gode innspill og forslag fra medlemmer omkring dugnader og nøkler. Vi har kommet frem til noen justeringer som vi håper vil forbedre dagens løsning.

Fra 2022 vil det være obligatorisk for alle medlemmer med nøkkel å bidra til en av fellesdugnadene som arrangeres i løpet av året.

Det vil fastsettes 2 uker i året for dugnader som legges inn i kalender og annonseres i god tid. Det vil være mulighet for å bidra til dugnadene utenom felles oppmøte (med digitale arbeidslister) som tidligere.

Oppdaterte regler for nøkkel finnes her:

Oppdatert oversikt for dugnadstimer finnes her:


Disse oppdateringene gjelder fra 20. februar 2022.

Har du spørsmål til de nye reglene kan du ta kontakt med styret på sbk.styret@gmail.com 🙂

Viktig informasjon om årsmøtet

Årsmøtet vil foregå digitalt (på samme måte som i 2021).

Alle medlemmer vil i løpet av neste uke motta en e-post som inneholder årsmøteinnkallingen og instrukser for online avstemning (det kan kun stemmes via online plattform). Man logger seg på plattformen og avgir stemme på innkomne saker og valg. Avstemningen vil være tilgjengelig fra 22. februar kl.0900 til 2. mars kl. 0900.

VIKTIG ⚠️

1️⃣ Sjekk at din medlemsinformasjon er korrekt (epost og mobil) på “Min side” på nkk.no. Vi sender ut innkalling via e-post, og link for online avstemning via SMS.

2️⃣ Du må være registrert som medlem innen 20.februar for å motta SMS (da medlemslister må hentes ut fra NKK). Med vennlig hilsen Styret 😊

Årsmøte 2022

Dato for årsmøte er satt til tirsdag 22. februar.

24. januar er frist for innsending av kandidater til valgkomitèen og saker til årsmøtet (sendes til sbk.styret@gmail.com).

Styret avventer til neste styremøte (i begynnelsen av januar) for å avgjøre om årsmøtet vil bli avholdt digitalt eller fysisk.

Verv på valg:
Leder – 1 år (2022-2023)
Nestleder – 2 år (2022-2024)
Styremedlem – 2 år (2022-2024)
Styremedlem – 1 år (2022-2023)

Varamedlem – 1 år (2022-2023)
Varamedlem – 1 år (2022-2023)
Valgkomite leder – 2 år (2022-2024)
Valgkomite medlem – 1 år (2022-2023)
Valgkomite medlem – 1 år (2022-2023)

Valgkomite varamedlem – 1 år (2022-2023)

Dugnad 3. desember

Velkommen til dugnad 3. desember kl.17-20!
Det blir servert pizza etter dugnaden.

Utendørs
Grave opp løv og kvister ved inngangene
Fjerne ugress på parkeringsplass bak klubbhus, bak hallen og ved toalett
Rake blader og løv fra banen
Fjerne ugress ved flaggstang
Fjerne løv utenfor gjerdet
Fjerne løv og koste i AG skuret
Vaske/spyle Søppeldunker (Innvendig og utvendig)
Kaste søppel på området (parkeringsplass, ved bunkers, under toalett og bak hallen)

Klubbhuset
Vaske kjøkkenkrok og rydde i tørrvarer på klubbhus
Rydde kontor + lager i klubbhus
Vaske inngangstrappene til toalett og klubbhus
Vaske bort og stoler i klubbhus
Høytrykkspyle inngang til toalett og klubbhus
Spyle på grønskekverk
Vaske gardiner
Vaske kjøkkenkrok og rydde i tørrvarer på klubbhus

Hallen
Rydde i hallen, ag side og klaste det som bør kastes
Rydde i hallen (kaste søppel, gjenglemte ting)
Vaske lange bjelken ved inngangen med grønskefjerner, kost og høytrykksspyler
Grave dren fra takrenne (hallen)

Skriv opp hva du har gjort, dato og hva som eventuelt gjenstår/mangler!
TUSEN TAKK FOR DIN HJELP!

https://docs.google.com/document/d/1rMNVKr3MZJh3-6PYYXYikIlQLojy2l5127iMPd0pTOU/edit?usp=sharing

Til alle medlemmer

SBK har et stort område med flotte utendørs- og innendørs treningsfasiliteter. Vi har både kurs, trening og stevner i alle de ulike aktivitetene gjennom året.

Klubben vår er helt avhengig av medlemmenes innsats og frivillig arbeid. Alle dugnadstimer som legges ned i klubben, enten det er via dugnader, roller, verv eller andre oppgaver, er essensielle for klubbens drift.

Det har i flere perioder vært utfordrende å få dekket alle oppgaver og roller som klubben er avhengig av.

Styret ønsker derfor å be om innspill og forslag fra medlemmene til hvordan vi sammen kan sørge for at alle oppgaver i klubben blir dekket.

Bør vi endre dagens løsning med nøkkel mot 30 dugnadstimer, verv eller roller?

Send oss gjerne dine forslag til sbk.styret@gmail.com.

Bestilling av trening neste uke (høstferie)

Når det er skoleferie avholdes det generelt ikke fellestreninger, men det er ikke mulig å bestille trening neste uke i tidsrom/på banedeler hvor det normalt ville foregått fellestrening (grunnet tekniske begrensninger). Det betyr at om du ønsker å trene på disse tidspunktene neste uke (og har nøkkel/skal trene med noen som har nøkkel), er det bare å «møte opp», slik som pre-COVID.

! Dette gjelder kun tidspunkt hvor det normalt ville foregått fellestrening. Tidspunkter for fellestrening finnes på nettsidene våre under de ulike aktivitetene: www.sbk1968.net

Rensing av kunstgress

Tirsdag 19. oktober kl.10-13 blir kunstgresset i hallen renset.

Alle som benytter hallen dagen før bes om å holde det så ryddig som mulig. Plasser alt av utstyr inntil veggen og stable det gjerne.Jo mindre utstyr langs veggen som tar opp gulvplass, jo bedre blir kunstgresset renset.