Treningstider

Man må være medlem i SBK og ha betalt treningsavgift (dette gjøres direkte via våre nettsider her) samt gått rallylydighetkurs eller startet konkurranse for å kunne være med å trene.

! Man deltar på den treningen som tilhører nivået hunden (ikke fører) er på !

Mandager
Rigging Kl.17.30-18.00
Klasse 1 & 2
Kl.18.00-19.15

(Kl.19.15-19.30 – rydding og klargjøring til neste gruppe)

Klasse 3 og Elite
Kl.19.30-22.00

Torsdager (partallsuker)
Alle nivåer
Kl.19.00-22.00

OBS!
Det er tillatt å trene tisper med løpetid, men husk å ta hensyn til de du trener med ved å informere om løpetid og vær obs på om flere hunder trener (løse) samtidig og å holde avstand fra hannhundene. Oppfordrer til å bruke tispetruse om mulig.

Treningene er basert på at deltakerne har tilstrekkelig basiskunnskaper om rallylydighet, kjenner øvelser og regelverk og er selvstendige i treningen, primært ved å ha gått kurs eller ved å ha startet å konkurrere. Treningene er miljøskapende for medlemmene med fokus på egentrening. Alle som deltar bør være behjelpelige overfor hverandre med støtte og veiledning i forhold til innlæring av øvelser uten at dette må gå på bekostning av ens egentrening. Det er derimot ikke lagt opp til at medlemmene skal drive med ren opplæring i forhold til basiskunnskaper om sporten.

Er du nysgjerrig på rallylydighet og hva denne sporten innebærer, ta kontakt med oss i utvalget eller kom innom en trening for å se hva vi driver med! I tillegg arrangerer vi jevnlige kurs for både nybegynnere og viderekomne, ca 2 ganger i året.
Nye medlemmer er alltid velkomne og vi vil gjerne gi rettledning for å du kan komme inn og bli med i sporten på en god måte

Finn oss på Facebook: Rallytrening i SBK.