Bruk av området

REGLER FOR ALLE MEDLEMMER SOM BENYTTER TRENINGSOMRÅDET

  • Du må være betalende medlem av klubben.
  • Du må følge klubbens bruksreglement.
  • Du betaler treningsavgift (se priser nedenfor).
  • Du får tilgang til klubbens område på oppsatte treningstider og når banen ellers er åpen.
  • Du stiller som frivillig hjelper på SBK sine stevner hvor du selv deltar.

Utenom faste treningstider (se agility/lydighet/rallylydighet for treningstider) kan man trene på området om man har nøkkel (eller om man trener sammen med noen som har nøkkel). Ønsker man nøkkel til området må dette søkes om.

Treningsavgift (velg kun 1 alternativ per medlem)

  • 500 kr per år (betalingfrist 15.feb)
  • 250 kr per 1/2 år (Betalingsfrist 1.halvår 15.feb. Betalingsfrist for 2.halvår 15.aug)
  • 400 kr per år for studenter* (mulig f.o.m 2019. Betalingsfrist er 15.feb)
  • 200 kr per 1/2 år for studenter*  (mulig f.o.m 2019. Betalingsfrist 1.halvår 15.feb. Betalingsfrist for 2.halvår 15.aug)

*Kopi av gyldig studentbevis sendes til sbk.styret@gmail.com

Klikk her for å betale treningsavgift 2019