Bruk av området

REGLER FOR ALLE MEDLEMMER SOM BENYTTER TRENINGSOMRÅDET

– Du må være betalende medlem av klubben

– Du må følge klubbens bruksreglement

– Du betaler 1000 kr i treningsavgift pr år*

– Du får tilgang til klubbens område på oppsatte treningstider og når banen ellers er åpen.

– Du stiller som frivillig hjelper på SBK sine stevner hvor du selv deltar.

Utenom faste treningstider (se agility/lydighet/rallylydighet for treningstider) kan man trene på området om man har nøkkel (eller om man trener sammen med noen som har nøkkel). Ønsker man nøkkel til området må dette søkes om.

*Betales til klubbens konto 3280.10.38793 og merk innbetalingen med:
Treningsgebyr 2017 + medlemsnummer.