Ekstra ordinært årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte for
Sør-Rogaland brukshundklubb
Tirsdag 19. mars 2024 kl.18:00
SBK klubbhuset Vassåsveien 50 4017 Stavanger

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i SØR-ROGALAND BRUKSHUND
KLUBB tirsdag 19. mars 2024 kl. 1800 i klubbhuset på Åsen. Klubbens vedtekter er
tilgjengelig på https://www.sbk1968.net/2-2/klubbens-vedtekter/.