Bruk av agilityutstyr

Rydderegler for alle som bruker agilityutstyr
Hallen
Alt utstyr (bortsett fra felthinder og tunneler) skal settes tilbake på anvist plass (se bilder på veggene i hallen).

Utendørs
Alt utstyr (bortsett fra felthinder og tunneler) skal settes tilbake til venstre i leskuret.

Stige/bom – Hvordan flytte

Stige/bom – Hvordan senke/heve

Mønet – hvordan flytte og senke

Hopphinder og pinner

Hjul