Grupper på inntil 5 person kan trene sammen


Styret åpner nå for at grupper på inntil 5 personer kan trene sammen og innfører fra og med mandag 18/5 følgende retningslinjer for trening i små grupper; 

– Én person i gruppen booker treningstidspunktet.
– Området kan bookes for inntil to timer dersom man er flere enn to personer.
– Gruppen kan reservere et av de fire treningsområdene i inntil to timer om dagen maks tre ganger i uken.
– Trykk på begge timene dere ønsker å trene (f.eks om dere ønsker å trene 17:00-19:00 trykker én av dere på både 1700 og 1800).
– Alle tidligere gitte retningslinjer for smitteforebyggende tiltak skal følges.

God trening ønskes fra styret!

Tillatt med bruk av begrenset utstyr

Fra tirsdag 13.mai det tillatt å benytte seg av et begrenset utvalg utstyr når man trener. Det er viktig at man kun benytter utvalgt utstyr da dette skal regelmessig vaskes. Trening må fortsatt reserveres på forhånd (gjøres her) og fellestreninger er foreløpig enda avlyst. Toalettene kan nå brukes igjen.

AG utendørs:
10 stk hopphinder, 2 lange tunneler, 1 kort tunnel, 1 Slalåm, Alléslalåm, 2by2 slalåm, 3 felthinder.

Alt agilityutstyr som kan brukes står ved leskuret nærmest LP/Rally siden. Etter trening rydder man hopphinder, alléslalom og 2by2 tilbake, resten kan bli stående på banen.

AG innendørs:
10 stk hopphinder, 1 lang tunnel, 1 kort tunnel , 1 Slalåm, 3 felthinder.

Alt utstyr som kan brukes står ved garasjeporten i hallen. Etter trening rydder man hopphinder tilbake, resten kan bli stående på banen.

LP innendørs:
Alt utstyr kan benyttes, etter bruk plasseres det i bøtte ved garasjeporten for å indikere det er brukt.

Rally innendørs:
Alt agilityutstyr kan benyttes.

Delvis åpning av klubbens område

Styret har vedtatt å delvis åpne for trening på klubbens område. Egentrening vil være tillatt med maks 2 personer per banehalvdel inne og ute.

All treningstid må på forhånd reserveres.
(Dette er for å sikre at ikke for mange personer trener samtidig.)

– 1 medlem kan reservere maks 1 time per dag og maks 3 timer per uke/7 dager.
– Det er tillatt å ha med seg maks 1 person.

Dette betyr at det maks vil være 4 medlemmer inne i hallen (2 stk på hver side) og maks 4 medlemmer ute på banen (2 stk på hver side) til enhver tid.

Det er kun tillatt å reservere treningstid maks 7 dager fremover i tid. Det betyr at på mandag kan man reservere frem til neste mandag, tirsdag frem til neste tirsdag osv.

⚠️ Alle som reserverer treningstid, forplikter å gjøre seg kjent med følgende smitteverntiltak:

  • Vask hendene når du kommer og når du forlater området.
  • Bruk antibac ved behov og unngå å ta deg i ansiktet.
  • Hold minst 2 meter avstand til hverandre.
  • Rallylydighet: Det er ikke tillatt å bruke felles utstyr fra kassen.
  • Lydighet: Det er ikke tillatt å bruke felles utstyr fra kassen.
  • Agility: Felthinder og slalåm vil stå fremme for bruk. Det er ikke tillatt å flytte dette. Det er ikke tillatt å bruke noe annet utstyr. Forflytter slalåmen seg ved bruk, skyv den tilbake på plass med føttene.
  • Toalettene: Det er ikke tillatt å bruke toalettene, kun vasken for å vaske hendene.
  • Når du forlater området skal du vaske alle dørhåndtak du har benyttet og hengelås med overflatedesinfeksjon (bruk papir som du tar overflatedesinfeksjonen på).

Antibac og overflatedesinfeksjon er tilgjengelig utendørs i begge leskurene og innendørs (AG siden ved døren, LP/Rally ved gjerdene).

Styret har tillit til at alle medlemmer følger reglene og respekterer disse. Medlemmer må selv ta en risikovurdering om de ønsker å benytte ordningen.

Treningstid kan reserveres via denne linken: 
https://www.sbk1968.net/bestilling-av-treningstid/

COVID-19: Hvordan påvirkes klubben økonomisk

Kjære medlemmer,
Inntektsbortfallet forårsaket av stans i alle aktiviteter vil ha en negativ innvirkning på klubbens inntekter og økonomi. Våre forsikringer dekker ikke disse tapene (grunnet Force Majeure).

Styret håper på forståelse for at vi nå stopper alle vedtatte investeringer, selv om disse er godkjent av årsmøtet. Når hverdagen vender tilbake for samfunnet og klubben, vil styret gjennomgå inntekter og utgifter på nytt.

SBK er økonomisk rustet til å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi nå er i, i en begrenset periode. Styret vurderer fortløpende alle muligheter for å redusere driftskostnader hvor det er mulig.

Ta vare på deg selv og de rundt deg ❤️

Klubbens område er stengt

Området er stengt all aktivitet, egentrening inkludert, med umiddelbar virkning. Etter å ha vært i dialog med NKK er vi nå dessverre nødt til å stenge området også for egentrening. Vi vil holde våre medlemmer løpende orientert om når egentrening og annen aktivitet på nytt kan igangsettes.

AVLYST: LP stevne 29.mars

Lydighetsstevne 29.mars som skulle avholdes på SBK er avlyst.

Dette er i tråd med Helsedirektoratets tiltak fattet 12.mars og vi henviser til e-post fra NKK:
«Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning. Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer»

Mvh Lydighetutvalget