Dugnad 16.november

Lørdag 16. november fra kl. 11- 14.30 blir det dugnad!

Vi må rydde på Åsen – vaske inne og ute, lukie ugress, rake løv, plukke søppel og utføre div andre oppgaver. Vi finner oppgaver til alle hvis det er begrensninger grunnet helse. 

Gi beskjed til Liga Dambrane eller Kate Moberg hvis det er noe spesielt.

Du får ført doble timernår du deltar fullt ut på disse 3,5 timene (for-seint-komming og gå-før-tiden, gir enkel timeføring).

Enkel matservering til lunsj.

Vel møtt!

Sponsoransvarlig søkes

Klubben søker ny sponsoransvarlig fra 1.januar 2020.

Hva er sponsoransvarlig sine oppgaver?

Ansvaret for å ha kontroll på klubbens sponsoravtaler og forvalte disse.
Hente inn nye sponsorer og ha god dialog med premieansvarlig.

Sponsoransvarlig får nøkkel.

Ta kontakt med styret på sbk.styret@gmail.com

Kurs og fellestreninger avlyst!

⚠️ Advarsel ⚠️

Alle kurs og fellestreninger på SBK avlyses inntil videre på veterinærenes anbefalinger pga. smittefare.

En dødelig og ukjent smittsom sykdom har tatt livet av flere hunder så langt. Noen av hundene har dødd innen 24 timer etter de første symptomene.

Det er flere hunder med lignende symptomer som er innlagt flere steder i landet, blant annet i Rogaland.

Symptomene er akutt blodig diaré og/eller oppkast og kraftig forverret allmenntilstand. Veterinærhøyskolen jobber med å finne svar.

NKK har 5. september valgt å gå ut med en anbefaling til klubber og forbund med planlagte terminfestede arrangementer førstkommende helg om å innstille/avlyse disse.

NKK vurderer situasjonen fortløpende i forbindelse med NKK Rogaland neste helg. Påmeldte til utstillingen vil få beskjed ved evt endring/avlysning.

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html?fbclid=IwAR3rAktYfGt37rE_uaIsm40wgUA9jlo4wEPGHIuJW8eEIiKR4Kcbohw4iX0

IT ansvarlig søkes

SBK søker IT ansvarlig

Ansvarlig for å vedlikeholde IT og teknisk utstyr på Åsen, deriblant internett, iZettle, ledninger til prosjektor, printere, pc’er osv. Det er en forutsetning at denne personen har god IT forståelse/bakgrunn og erfaring vil gå foran ansiennitet for denne rollen.

Får nøkkel.

Ønsker du å inneha denne rollen? Ta kontakt med styret på sbk.styret@gmail.com.

For komplett oversikt over roller:
https://www.sbk1968.net/bruk-av-ban…/nokkel-til-banen/roller

Velkommen til dugnad!

Lørdag 15.juni kl.1100-1700 blir det dugnad!

Vi må rydde på Åsen – vaske inne og ute, luking av ugress, søppel plukking, jevne grusen i parkeringsplassen og div ad hoc oppgaver. Vi finner oppgaver til alle hvis det er begrensninger grunnet helse. Gi beskjed til Liga Dambrane eller Kate Moberg hvis det er noe spesielt.

Du får dugnadstimer for timer du har vært med.

Det skal serveres pizza og brus til lunsj. 

Vel møtt!