Styret

Styret kan nås på sbk.styret@gmail.com 

Leder:
Linda M Runde 2019 – 2021
Nestleder:
Sofie Tjemsland 2019 – 2020
Styremedlem:
Bertha Larsen 2019 – 2021
Lene K Wilhelmsen 2019 – 2020
Sanna Barstad 2019 – 2021
Vara:
Eilen Tara Larsen 2019 – 2020
Irene Goa 2019 – 2020