Roller

Ønsker du å inneha en av disse rollene ta kontakt med styre på sbk.styret@gmail.com.

Påtar man seg en rolle vil man motta nøkkel umiddelbart.
Trekker man seg fra rollen etter 1. september, beholder man nøkkelen ut året, og beholder dugnadstimer opptjent i rollen som man kan føre opp for å søke om nøkkel til neste år.

Webansvarlig – Isabelle Simonsen

Ansvarlig for å oppdatere nettsidene: Sørge for at installasjonen (WordPress) og utvidelser holdes oppdatert, legge ut referater og nyheter, legge ut konkurranser og resultater, legge ut kurs og følge opp betalingsløsning, oppdatere kontaktinformasjon, oppfølging av bookingsystem for trening og diverse vedlikehold av nettsiden.
Får nøkkel.

IT ansvarlig – Øyvind Berg

Ansvarlig for å vedlikeholde IT og teknisk utstyr på Åsen, deriblant internett, iZettle, ledninger til prosjektor, printere, pc’er osv. Det er en forutsetning at denne personen har god IT forståelse/bakgrunn og erfaring vil gå foran ansinnitet for denne rollen.
Får nøkkel.

Dugnadsansvarlig – Sidsel Nesse og Jane Lise Larsen

Ansvarlig for å planlegge, kalle inn til dugnader og ha oversikt over hva som er gjort, hva som må gjøres og utstyr som kreves for å gjøre dette. Kan gjerne være flere personer som deler på dette.
Får nøkkel.

Premiekomitè – Pia Prytz

Ansvarlig for skaffe premier og sløyfer til stevner. Ansvar for organisering av premieutdeling.
Får nøkkel.

Kioskansvarlig (pr. aktivitet)
Agility = Kathrine Vestersjø Tysse
Rally = Rallylydighetsutvalget
Lydighet = Iren Valleraunet

Sjekke hva som er av varer i kiosken. Handle inn varer til kiosken (avtale med Storcash) og koordinere bidrag til stevner, legge ut info på Facebook (Kake, kioskvarer).  Sørge for at betalingsterminal og Vipps er OK. Lage skilt og sette opp kiosken ved stevner eventuelt koordinere hvem som skal gjøre dette – delegere videre.
Får nøkkel.

Kursansvarlig – Nicky Schram

Lønnet arbeid 150,- per påmeldte deltaker
Håndtere påmeldinger, spørsmål og svar.

Kursansvarlig oppgaver pr dags dato:
– Avtale med instruktør dato for kurs
– Legge ut kurs på nettside
– Hente ut deltakerliste
– Sende informasjon til instruktør
– Søke Studieforbundet om støtte, sende inn rapport i etterkant av kurs
Får nøkkel i tillegg til lønn.

“Vaktmestere” – Line Engevik og Linn Tjøtta

Kan være flere personer. Tømme søppel, skifte lyspærer, generelt vedlikehold. Større vedlikeholds ting tas på dugnad om mulig. Melde inn strømmåling hver måned.Ta kontakt med elektrikere/rørleggere etc etter avtale med styret når noe er gått i stykker, for eksempel toalett, flombelysning eller lignende. Samarbeider med dugnadsansvarlig.
Får nøkkel.

Vedlikehold av kunstgress – Johnny Aas, Silje Aas

Prepping av kunsgress bør gjøres hver 14.dag/hver måned (ikke ute i vinterhalvåret)
Lønnet arbeid.

Materialforvalter – Kristine Egelandsdal

Ansvar for å handle inn kontorrekvisita, toalett-artikler, vaskemidler,  lyspærer, urine off og annet. Får tilgang til kort på storcash som også kan handle Nor-Engros.
Får nøkkel.

Klippe gress – Ørjan Messmer

Ansvar for å klippe gress og vedlikehold av gressklipper.
Får nøkkel.

Toalettvask – Martine Ryssdal

Vaske toalettene en gang i måneden pluss vaske før og etter stevner.
Får nøkkel.

Utstillingstrening – Ragnhild Goa og Liga Dambrane
Ansvarlig for å låse opp og organisere ukentlig utstillingstrening.
Får nøkkel.