Roller

Ønsker du å inneha en av disse rollene ta kontakt med styre på sbk.styret@gmail.com.

Påtar man seg en rolle vil man motta nøkkel umiddelbart.
Trekker man seg fra rollen etter 1. september, beholder man nøkkelen ut året, og beholder dugnadstimer opptjent i rollen som man kan føre opp for å søke om nøkkel til neste år.

Webansvarlig – Isabelle Simonsen
Ansvarlig for å oppdatere nettsidene: Sørge for at installasjon (WordPress) og utvidelser holdes oppdatert, legge ut referater og nyheter, legge ut konkurranser og resultater, legge ut kurs og følge opp betalingsløsning, oppdatere kontaktinformasjon, oppfølging av bookingsystem for trening og diverse vedlikehold av nettsiden.

Får nøkkel.

IT ansvarlig – Øyvind Berg
Ansvarlig for å vedlikeholde IT og teknisk utstyr på Åsen, deriblant internett, iZettle, ledninger til prosjektor, printere, pc’er osv. Det er en forutsetning at denne personen har god IT forståelse/bakgrunn og erfaring vil gå foran ansinnitet for denne rollen.

Får nøkkel.

Dugnadsansvarlig – Sidsel Nesse og Janne Lise Larsen
Ansvarlig for å planlegge, kalle inn til dugnader og ha oversikt over hva som er gjort, hva som må gjøres og utstyr som kreves for å gjøre dette. Kan gjerne være flere personer som deler på dette.

Får nøkkel.

Kioskansvarlig (pr. aktivitet)
Agility = Kathrine Vestersjø Tysse
Rally = Rallylydighetsutvalget
Lydighet = Iren Valleraunet

Sjekke hva som er av varer i kiosken. Handle inn varer til kiosken (avtale med Storcash) og koordinere bidrag til stevner, legge ut info på Facebook (Kake, kioskvarer).  Sørge for at betalingsterminal og Vipps er OK. Lage skilt og sette opp kiosken ved stevner eventuelt koordinere hvem som skal gjøre dette – delegere videre.
Får nøkkel.

Kursansvarlig – Nicky Schram
Lønnet arbeid 150,- per påmeldte deltaker

Håndtere påmeldinger, spørsmål og svar.

Kursansvarlig oppgaver pr dags dato:
– Avtale med instruktør dato for kurs
– Legge ut kurs på nettside
– Hente ut deltakerliste
– Sende informasjon til instruktør
– Søke Studieforbundet om støtte, sende inn rapport i etterkant av kurs
Får nøkkel i tillegg til lønn.

Vedlikehold av kunstgress – Johnny Aas, Silje Aas
Prepping av kunsgress bør gjøres hver 14.dag/hver måned (ikke ute i vinterhalvåret)

Lønnet arbeid.

Materialforvalter – Anne Christine Bergjord
Ansvar for å handle inn kontorrekvisita, toalett-artikler, vaskemidler,  lyspærer, urine off og annet. Får tilgang til kort på storcash som også kan handle Nor-Engros.
Får nøkkel.

Toalettvask – Martine Ryssdal
Vaske toalettene en gang i måneden pluss vaske før og etter stevner.
Får nøkkel.

Utstillingstrening – June Voll og Berit Lunde Haaland
Ansvarlig for å låse opp og organisere ukentlig utstillingstrening.
Får nøkkel.

Regnskap – Anita Jansen, Tone Furunes og Liga Dambrane
Ansvarlig for å føre regnskap og betale faktura som godkjennes av styret.
Får dugnadstimer.

Vaktmester – Ørjan Messmer
Ansvarlig for å sette søppeldunker til tømming, skifte lyspærer, sørge for fungerende/tilgjengelig utstyr, klipping av gress på området med gressklipper og kantklipper samt rense takrenner.
Får nøkkel.