Årsmøte 2024

Dato for årsmøtet 2024 er satt til tirsdag 20. februar kl.1800

Frister:
23. januar 2024
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater, må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.