Lagregler

Alle betalende medlemmer i SBK har samme rettigheter til å delta i lagkonkurranse under klubbens navn.

Hunden må minimum være 18 mnd. ved konkurransestart.

Lagregler finner du her

For å melde deg opp til lag, kan du kontakte lagleder for det aktuelle laget du ønsker å delta på.

Lagleder satsninglag large:

Lagleder satsninglag medium: Else Marie Fossum

Lagleder satsninglag small: Ruth Vareberg

Lagleder treningslag:

Alle spørsmål eller kommentarer til lagreglene kan rettes til agilityutvalget: sbkagility@gmail.com

Bilder er fra NM 2016.