Utvalg og komiteer

Agilityutvalget
E-post: sbkagility@gmail.com
Leder: Anita Jansen
Utvalgsmedlemmer: Else Marie Fossum, Ruth Elisabeth Birkedal, Karina Skjelvik, Elin Innvær, Kristine Skogen, Kristin Monsen og Lise marie ulnes

Rallylydighetsutvalget
E-post: rallysbk@outlook.com
Utvalgsmedlemmer:, Anja Haukland, Ine Sørensen, Anette Larsen, Anne-Liss Lervold Høyland og Gunn-Elise Pedersen

Lydighetsutvalget
E-post: sbklydighet@gmail.com
Leder: Monica Katla Gjerde
Utvalgsmedlemmer: Kari Aspøy, Ine Beate Reitan, Else Kristin Svendsen, Arnt Ove Holter
og Gøril Nilsen

Jærutstillingskomiteen
E-post: bjorg.wikan@outlook.com

Valgkomité
Leder: Siri Linnerud Riber (siri_linnerud@hotmail.com)
Valgkomitémedlemmer: Silje Rasmussen (siljer.94@hotmail.no) og Sofie Tjemsland (sofie-t@live.no)