Bli medlem

For å bli medlem i Sør-Rogaland brukshund klubb må du være medlem av NKK
(meld deg inn i NKK her).

Innmelding
nkk.no > Min Side > Medlemskap > Meld inn i ny klubb > Velg Sør-Rogaland brukshund klubb.

For å benytte treningsbanen (gjelder også fellestreninger) må man i tillegg til å være medlem av klubben også betale treningsavgift.

Priser
Norsk Kennel klubb grunnkontigent 220,-
SBK klubbmedlem 550,-
Husstandsmedlem 100,-*

Halv medlemskontigent og treningsavgift fra 1. september.

*Familiemedlemmer i samme hustand kan bli medlem for 100kr pr år. Send da en e-post til info@nkk.no med navn, fødselsdato, telefonnummer og e-post på familiemedlemmet du ønsker å melde inn, hvilken klubb og ditt eget medlemsnummer. Faktura kan da fås via din side på NKK.

Utmelding
nkk.no > Min Side > Medlemskap > Rediger medlemskap for Sør-Rogaland brukshund klubb > Velg «Stopp medlemskap»

Oppdatert pr 25.06.18

bli medlem