Bli medlem

For å bli medlem i Sør-Rogaland brukshund klubb må du være medlem av NKK
(meld deg inn i NKK her).

Er du medlem i NKK kan du logge deg inn på min side og klikke på medlemskap.
Der velger du «Meld inn i ny klubb» og finner Sør-Rogaland brukshundklubb.

For å benytte treningsbanen (gjelder også fellestreninger) må man i tillegg til å være medlem av klubben også betale treningsavgift på 1000 kr pr år (betales til konto: 3280.10.38793 – merk med navn).

Halv medlemskontigent og treningsavgift fra 1. september.

Familiemedlemmer i samme hustand kan bli medlem for 100kr pr år. Send da en e-post til info@nkk.no med navn, fødselsdato, telefonnummer og e-post på familiemedlemmet du ønsker å melde inn, hvilken klubb og ditt eget medlemsnummer. Faktura kan da fås via din side på NKK.

bli medlem