Bestilling av treningstid

Oppdatert 21.01.21

Alle medlemmer som bestiller treningstid plikter å gjøre seg kjent med regelverk for bestilling og bruk av området.

Regler for bestilling av treningstid*

  1. Ett medlem kan reservere maks 1,5 timer per dag og maks 5 timer per uke.
  2. Grupper på 2-5 personer kan reservere opptil 3 timer sammenhengende.
  3. Det er kun mulig å reservere treningstid maks 7 dager fremover i tid.
  4. Alle reservasjoner kan avbestilles inntil 1 time i forkant.

    *Banen er låst og det kreves nøkkel for adgang til banen.
Sikkerhetskode:
security code
Vennligst oppgi sikkerhetskoden:

Bestill