Kontakt oss

Kontakt Sør-Rogaland brukshundklubb på Facebook!

Kurs: sbk.kursansvarlig@gmail.com

Styret: sbk.styret@gmail.com

Agilityutvalget: sbkagility@gmail.com

Lydighetsutvalget: sbklydighet@gmail.com

Rallyutvalget: rallysbk@outlook.com

Jær-utstillingskomiteen: bjorg.wikan@outlook.com (Bjørg Wikan Andreassen)

Web-ansvarlig: sbk1968.net@gmail.com

Valgkomiteen:

Siri Linnerud Riber, siri_linnerud@hotmail.com
Kristine Skogen – kristine.skogen@outlook.com
Ruth Vareberg – rutbi@online.no

Oppdatert 13.02.20