Kontakt oss

Kontakt Sør-Rogaland brukshundklubb på Facebook!

Kurs: kurser.sbk@outlook.com

Styret: sbk.styret@gmail.com

Leder: sbk.leder@gmail.com (Eposten går kun til leder, Lene Kristin Wilhelmsen)

Kasserer: regnskap.sbk@outlook.com  (Her sendes bilag, regninger og hvis du trenger å få refundert utlegg sender du bilde av bilaget/kvitteringen med informasjon om totalsum og kontonummer hit.)

Agilityutvalget: sbkagility@gmail.com

Lydighetsutvalget: else.kristin@lyse.net (Else-Kristin Svendsen)

Rallyutvalget: rallysbk@outlook.com

Jær-utstillingskomiteen: bjorg.wikan@outlook.com (Bjørg Wikan Andreassen)

Web-ansvarlig: sbk1968.net@gmail.com  

Valgkomiteen:

Leder: Eivind Bredo Fossum, eivind.bredo@gmail.com
Veronika Vasseng, veronikavasseng@hotmail.com
Kristine Nylund, ratz1000@gmail.com

Oppdatert 06.12.17