Alle innlegg av Isabelle Simonsen

Bestilling av championatskjold

Gi beskjed til sbk.styret@gmail.com dersom det er andre som skal ha oppmerksomheter i forbindelse med mesterskap o.l.

Frist for innsending til årsmøte

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 4 uker før årsmøtedato, 22. januar.
Vedtektenes §3-3
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.   

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater, må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.  

Utstillingstrening starter onsdag 15. januar

Starter onsdag 15. januar kl.19-20.

Treningen er gratis for medlemmer (som har betalt treningsavgift).

For ikke-medlemmer koster det 50kr (betaling via Vipps, søk opp Sør-Rogaland brukshund klubb og velg Trening -> Utstillingstrening).

Instruktør vil være tilstede på treningen (dette skjer på dugnadsbasis slik det er på alle fellestreninger i klubben).

Vi trenger flere medlemmer som kan være instruktør på disse treningene. Hvis du er interessert, send en e-post til sbk.styret@gmail.com

Dugnad 16.november

Lørdag 16. november fra kl. 11- 14.30 blir det dugnad!

Vi må rydde på Åsen – vaske inne og ute, lukie ugress, rake løv, plukke søppel og utføre div andre oppgaver. Vi finner oppgaver til alle hvis det er begrensninger grunnet helse. 

Gi beskjed til Liga Dambrane eller Kate Moberg hvis det er noe spesielt.

Du får ført doble timernår du deltar fullt ut på disse 3,5 timene (for-seint-komming og gå-før-tiden, gir enkel timeføring).

Enkel matservering til lunsj.

Vel møtt!