Kategoriarkiv: Nyheter

Bestilling av championatskjold

Gi beskjed til sbk.styret@gmail.com dersom det er andre som skal ha oppmerksomheter i forbindelse med mesterskap o.l.

Frist for innsending til årsmøte

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 4 uker før årsmøtedato, 22. januar.
Vedtektenes §3-3
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.   

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater, må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.  

Utstillingstrening starter onsdag 15. januar

Starter onsdag 15. januar kl.19-20.

Treningen er gratis for medlemmer (som har betalt treningsavgift).

For ikke-medlemmer koster det 50kr (betaling via Vipps, søk opp Sør-Rogaland brukshund klubb og velg Trening -> Utstillingstrening).

Instruktør vil være tilstede på treningen (dette skjer på dugnadsbasis slik det er på alle fellestreninger i klubben).

Vi trenger flere medlemmer som kan være instruktør på disse treningene. Hvis du er interessert, send en e-post til sbk.styret@gmail.com