Årsmøte 2022

Dato for årsmøte er satt til tirsdag 22. februar.

24. januar er frist for innsending av kandidater til valgkomitèen og saker til årsmøtet (sendes til sbk.styret@gmail.com).

Styret avventer til neste styremøte (i begynnelsen av januar) for å avgjøre om årsmøtet vil bli avholdt digitalt eller fysisk.

Verv på valg:
Leder – 1 år (2022-2023)
Nestleder – 2 år (2022-2024)
Styremedlem – 2 år (2022-2024)
Styremedlem – 1 år (2022-2023)

Varamedlem – 1 år (2022-2023)
Varamedlem – 1 år (2022-2023)
Valgkomite leder – 2 år (2022-2024)
Valgkomite medlem – 1 år (2022-2023)
Valgkomite medlem – 1 år (2022-2023)

Valgkomite varamedlem – 1 år (2022-2023)