Bestilling av trening neste uke (høstferie)

Når det er skoleferie avholdes det generelt ikke fellestreninger, men det er ikke mulig å bestille trening neste uke i tidsrom/på banedeler hvor det normalt ville foregått fellestrening (grunnet tekniske begrensninger). Det betyr at om du ønsker å trene på disse tidspunktene neste uke (og har nøkkel/skal trene med noen som har nøkkel), er det bare å «møte opp», slik som pre-COVID.

! Dette gjelder kun tidspunkt hvor det normalt ville foregått fellestrening. Tidspunkter for fellestrening finnes på nettsidene våre under de ulike aktivitetene: www.sbk1968.net