Til alle medlemmer

SBK har et stort område med flotte utendørs- og innendørs treningsfasiliteter. Vi har både kurs, trening og stevner i alle de ulike aktivitetene gjennom året.

Klubben vår er helt avhengig av medlemmenes innsats og frivillig arbeid. Alle dugnadstimer som legges ned i klubben, enten det er via dugnader, roller, verv eller andre oppgaver, er essensielle for klubbens drift.

Det har i flere perioder vært utfordrende å få dekket alle oppgaver og roller som klubben er avhengig av.

Styret ønsker derfor å be om innspill og forslag fra medlemmene til hvordan vi sammen kan sørge for at alle oppgaver i klubben blir dekket.

Bør vi endre dagens løsning med nøkkel mot 30 dugnadstimer, verv eller roller?

Send oss gjerne dine forslag til sbk.styret@gmail.com.