Dugnader/nøkkel

Styret mottok mange gode innspill og forslag fra medlemmer omkring dugnader og nøkler. Vi har kommet frem til noen justeringer som vi håper vil forbedre dagens løsning.

Fra 2022 vil det være obligatorisk for alle medlemmer med nøkkel å bidra til en av fellesdugnadene som arrangeres i løpet av året.

Det vil fastsettes 2 uker i året for dugnader som legges inn i kalender og annonseres i god tid. Det vil være mulighet for å bidra til dugnadene utenom felles oppmøte (med digitale arbeidslister) som tidligere.

Oppdaterte regler for nøkkel finnes her:

Oppdatert oversikt for dugnadstimer finnes her:


Disse oppdateringene gjelder fra 20. februar 2022.

Har du spørsmål til de nye reglene kan du ta kontakt med styret på sbk.styret@gmail.com 🙂