Fellestreninger starter opp i uke 34

Fellestreninger starter opp etter sommerferien i uke 34.
Se de ulike aktiviteter treningstider for mer informasjon.

Minner om at man må være medlem og ha betalt treningsavgift for å benytte klubbens treningsområde (gjelder også fellestreninger).