Tillatt med bruk av begrenset utstyr

Fra tirsdag 13.mai det tillatt å benytte seg av et begrenset utvalg utstyr når man trener. Det er viktig at man kun benytter utvalgt utstyr da dette skal regelmessig vaskes. Trening må fortsatt reserveres på forhånd (gjøres her) og fellestreninger er foreløpig enda avlyst. Toalettene kan nå brukes igjen.

AG utendørs:
10 stk hopphinder, 2 lange tunneler, 1 kort tunnel, 1 Slalåm, Alléslalåm, 2by2 slalåm, 3 felthinder.

Alt agilityutstyr som kan brukes står ved leskuret nærmest LP/Rally siden. Etter trening rydder man hopphinder, alléslalom og 2by2 tilbake, resten kan bli stående på banen.

AG innendørs:
10 stk hopphinder, 1 lang tunnel, 1 kort tunnel , 1 Slalåm, 3 felthinder.

Alt utstyr som kan brukes står ved garasjeporten i hallen. Etter trening rydder man hopphinder tilbake, resten kan bli stående på banen.

LP innendørs:
Alt utstyr kan benyttes, etter bruk plasseres det i bøtte ved garasjeporten for å indikere det er brukt.

Rally innendørs:
Alt agilityutstyr kan benyttes.