Grupper på inntil 5 person kan trene sammen


Styret åpner nå for at grupper på inntil 5 personer kan trene sammen og innfører fra og med mandag 18/5 følgende retningslinjer for trening i små grupper; 

– Én person i gruppen booker treningstidspunktet.
– Området kan bookes for inntil to timer dersom man er flere enn to personer.
– Gruppen kan reservere et av de fire treningsområdene i inntil to timer om dagen maks tre ganger i uken.
– Trykk på begge timene dere ønsker å trene (f.eks om dere ønsker å trene 17:00-19:00 trykker én av dere på både 1700 og 1800).
– Alle tidligere gitte retningslinjer for smitteforebyggende tiltak skal følges.

God trening ønskes fra styret!