Årsmøte for Sør-Rogaland Brukshund klubb 2021

Årsmøte for SBK avholdes online i 2021 pga. smittesituasjon.

Årsmøtet vil foregå via en plattform hvor du som medlem enkelt logger deg inn for å avgi stemmer på innkomne saker og valg. Avstemningen vil være tilgjengelig fra 15.februar kl.09.00 til 23.februar kl.19.00.

Alle medlemmer vil motta e-post som inneholder årsmøte innkalling og instrukser for online avstemning. Det kan kun stemmes via online plattform.

Viktig!
1. Sjekk at din medlemsinformasjon er korrekt (epost og mobil) på “Min side” på nkk.no. Vi sender ut innkalling via e-post, og link for online avstemning via SMS.

2. Du må være betalende medlem innen 11.februar for å motta SMS da medlemslister må hentes ut fra NKK.

Styret har mottatt informasjon fra NKK om digitale årsmøter og benyttet denne som grunnlag for avgjørelsen om digitalt årsmøte. Plattformen som benyttes for avstemning er utviklet av OBOS og anbefalt av NKK. Flere hundeklubber har benyttet den i 2020 og kommer til å gjøre det i 2021.

Selv om vi går glipp av det sosiale med et årsmøte, er fordelen med digitalt årsmøte økt medlemsdemokrati og vi håper så mange medlemmer som mulig ønsker å benytte sin stemme til å påvirke klubben.

Så håper vi at hverdagen kommer tilbake i løpet av 2021 ❤

Med vennlig hilsen
Styret