Kursansvarlig søkes

Vil du være kursansvarlig for Sør-Rogaland brukshund klubb?

Kursansvarlig har ansvar for den normale kursvirksomheten i klubben. Dette inkluderer blant annet valpekurs, hverdagslydighets kurs, rallylydighetskurs, brukshundkurs, sporkurs, nybegynner-og videregående kurs i agility. Utvalgene/medlemmer håndterer å hente inn eksterne instruktører.

Oppgaver

 • Svare på e-poster og telefoner vedrørende kurs
 • Planlegge (sammen med styrtet) kurs
 • Finne tid i kalenderen og avtale med instruktører
 • Legge ut kurs på sbk1968.net
 • Følge med påmeldinger og eventuelt foreslå markedsføring av kurs til webansvarlig for å fylle opp kurs
 • Stenge påmelding når kurs er fulle
 • Sjekke påmeldinger mot betalinger
 • Sende e-post med deltakerliste til instruktør
 • Levere nøkkel til instruktørene når de skal holde kurs
 • Rapportere til Studieforbundet
 • Sende inn refusjons skjema for instruktørenes lønn
 • Lage budsjett til årsmøteinnkallelsen
 • Levere til budsjett mellom årsmøtene
 • Utvikling av kursplaner og finne passende litteratur til kursene
 • Møte på starten av styremøter for tett dialog

Kvalifikasjoner

God kjennskap til hundemiljøet i Stavanger, kursvirksomhet og hundetrening, samt forståelse av driften til SBK.
Inngående kompetanse på Microsoft Office og WordPress.
Gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

Kompensasjon

Rollen kompenseres med nøkkel og 150,- per deltaker på kurs som kursansvarlig setter opp.

Søknad sendes til sbk.styret@gmail.com.