COVID-19: Hvordan påvirkes klubben økonomisk

Kjære medlemmer,
Inntektsbortfallet forårsaket av stans i alle aktiviteter vil ha en negativ innvirkning på klubbens inntekter og økonomi. Våre forsikringer dekker ikke disse tapene (grunnet Force Majeure).

Styret håper på forståelse for at vi nå stopper alle vedtatte investeringer, selv om disse er godkjent av årsmøtet. Når hverdagen vender tilbake for samfunnet og klubben, vil styret gjennomgå inntekter og utgifter på nytt.

SBK er økonomisk rustet til å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi nå er i, i en begrenset periode. Styret vurderer fortløpende alle muligheter for å redusere driftskostnader hvor det er mulig.

Ta vare på deg selv og de rundt deg ❤️