Treningsavgift 2024 1/2 år (student/honnør) – 250 kr