Viktig informasjon til alle medlemmer

I over 14 måneder har Sør-Rogaland brukshund klubb hatt tilnærmet null inntekter fra kursvirksomhet og stevner grunnet smitteverntiltak. Selv om inntektene har uteblitt i 14 måneder, har klubben fortsatt faste kostnader som må betales.

I 2020 fikk klubben i to omganger innvilget støttemidler som hjalp delvis å drifte klubben, men selv med disse midlene fikk klubben et negativt driftsresultat. Det er uvisst om det vil være mulig å søke om støtte i 2021. I tillegg til å søke om støttemidler gikk styret gjennom alle kostnader for å redusere disse til et minimum, men klubben er fullstendig avhengig av inntekter for å drifte treningsområdet vårt. 

Som sikkert alle gjør, håper styret at det vil bli mulig å gjennomføre kurs og stevner i løpet av 2021. Det er allikevel mye usikkerhet knyttet til dette og det er vanskelig å sikre klubbens drift på grunnlag av dette. Per nå drives klubben på oppsparte midler, og med stor usikkerhet til fremtidige inntekter må vi sikre klubbens likviditet for å kunne drifte treningsområdet fremover.

Styret har derfor 04.05.21 vedtatt å innføre en engangsavgift på 200 kr per måned for alle medlemmer som benytter seg av klubbens område. Vedtaket gjelder for månedene mai og juni, og midlene vil benyttes for å dekke månedlige kostnader.

Betaling gjøres via VIPPS til 96714.
Merk betalingen med ditt navn og “Mai” eller “Juni”.
(Du velger selv om du betaler en måned om gangen eller begge i en betaling)


Med vennlig hilsen
Styret
Sør-Rogaland brukshund klubb