Årsmøtet 2022 er avsluttet 🎉

Styret vil gjerne takke avtroppende styremedlemmer 💙🙏🏻

Unni, Tone, Thomas, Vilde og Miriam.
Tusen takk for all den gode jobben dere har gjort for klubben gjennom deres tid i styret.

Så vil vi ønske velkommen til påtroppende styremedlemmer
Isabelle (leder), Hege (nestleder), Pia og Veronika (styremedlemmer), Miska og Lise Marie (vara styremedlemmer).

Protokollen er lagt ut på klubbens nettside:
https://www.sbk1968.net/2-2/styret/arsmote-referat/