Årsmøte 2021 protokoll

Vi takker alle medlemmer for et vel gjennomført digitalt årsmøte.
Så mange som 90 medlemmer deltok, som tilsvarer nesten en dobling i deltakelse sammenlignet med de siste tre årene.

SBK vil takke avtroppende styremedlemmer og varamedlemmer for innsatsen deres; Bertha Larsen, Sanna Barstad og Irene Goa.

Vi vil også takke alle medlemmer som stilte til valg.

Følgende medlemmer ble tillitsvalgt:
Leder – Unni Margreta Martinsen
Styremedlemmer – Thomas Drotningsvik, Monica Berglyd Olsen og Johnny Aas
Varamedlemmer – Miriam Wittenberg og Vilde Lyngås
Valgkomite – Silje Rasmussen og Sofie Tjemsland

Protokollen er lagt ut her.

Med vennlig hilsen
Styret