Velkommen til dugnad!

Lørdag 15.juni kl.1100-1700 blir det dugnad!

Vi må rydde på Åsen – vaske inne og ute, luking av ugress, søppel plukking, jevne grusen i parkeringsplassen og div ad hoc oppgaver. Vi finner oppgaver til alle hvis det er begrensninger grunnet helse. Gi beskjed til Liga Dambrane eller Kate Moberg hvis det er noe spesielt.

Du får dugnadstimer for timer du har vært med.

Det skal serveres pizza og brus til lunsj. 

Vel møtt!