Treningsavgift 2021 1/2 år (student/honnør) – 200kr