Sponsoransvarlig søkes

Klubben søker ny sponsoransvarlig fra 1.januar 2020.

Hva er sponsoransvarlig sine oppgaver?

Ansvaret for å ha kontroll på klubbens sponsoravtaler og forvalte disse.
Hente inn nye sponsorer og ha god dialog med premieansvarlig.

Sponsoransvarlig får nøkkel.

Ta kontakt med styret på sbk.styret@gmail.com