Reservasjon av trening

Vi har fått gode tilbakemeldinger på løsningen med reservasjon av trening og vil derfor beholde den med noen justeringer (gjelder fra 17.08.20).

Trening kan reserveres på utvalgte tidspunkt:
✅ Mandag – Torsdag kl.0000-1700*
✅ Fredag – Søndag hele døgnet (med unntak av kurs og stevner)

* Utenom fellestreninger er det mulig med «drop-in» uten reservasjon.

Medlemmer kan reservere maks 1,5 timer per dag og maks 5 timer per uke. Grupper på 2-20 personer kan reservere opptil 3 timer sammenhengende totalt for gruppen.

Det er fortsatt kun tillatt å reservere maks 7 dager frem i tid. Avbestilling gjøres fortsatt via link på epost som før, men nå opptil 1 time før tidspunkt for reservasjonen.

⚠️ Bestilling av egentrening for uke 34 kan ikke gjøres før mandag 17.august (vi bytter system). Det betyr at eventuelle bestillinger som allerede er gjort for uke 34 vil bli slettet.

https://www.sbk1968.net/bruk-av-banen/bestilling-av-treningstid-2020/