Referat fra styremøter

Referat fra styremøte 17.mars og 15.april er lagt ut.

For å korte ned og gjøre referatene litt mer leselige har vi valgt å endre litt på strukturen på referatet. Det vil derfor ikke bli like mye informasjon på hver sak, men dersom noen vil ha mer informasjon om en sak er det bare å kontakte styret på sbk.styret@gmail.com

Alle referater finnes her.