Oppfordring fra valgkomitèen

Hei alle medlemmer av SBK!

Nå nærmer det seg nytt årsmøte (februar 2021) og tid for å finne nye kandidater til de ulike rollene klubbarbeidet. Vi trenger styremedlemmer, vara og kandidater til valgkomiteen.

Vi oppfordrer våre medlemmer som ønsker å bidra til å kontakte et av medlemmene i valgkomiteen eller sende en epost til siri_linnerud@hotmail.com. Vi trenger både menn og kvinner i ulike aldre, og fra ulike grener.

Håper å høre fra deg!

Hilsen valgkomiteen
Siri Linnerud Riber, Ruth E. Vareberg og Kristin Øritsland