Ny protokoll fra styremøte er ute

Styremøteprotokollen fra april ligger nå ute under referatene.
Det vil alltid være 1 måneds tid før møtet har vært til referatene blir lagt ut for at det skal kunne bli godkjent på riktig måte før det er offentlig. Vedtak som er fattet og som du er nysgjerrig på kan du allikevel forespør informasjon om før referatet er ute.

Styremøte april 2017