IT ansvarlig søkes

SBK søker IT ansvarlig

Ansvarlig for å vedlikeholde IT og teknisk utstyr på Åsen, deriblant internett, iZettle, ledninger til prosjektor, printere, pc’er osv. Det er en forutsetning at denne personen har god IT forståelse/bakgrunn og erfaring vil gå foran ansiennitet for denne rollen.

Får nøkkel.

Ønsker du å inneha denne rollen? Ta kontakt med styret på sbk.styret@gmail.com.

For komplett oversikt over roller:
https://www.sbk1968.net/bruk-av-ban…/nokkel-til-banen/roller