Frist for innsending til årsmøte

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 4 uker før årsmøtedato, 22. januar.
Vedtektenes §3-3
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.   

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater, må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.