Dato og frister for årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes 20.februar kl.18.00.

Innkalling sendes ut innen 30.januar 2018.

Forslag til saker til årsmøte sendes til sbk.styret@gmail.com innen 16.januar 2018.

Forslag til kandidater sendes til valgkomiteen innen 16.januar 2018.