Dato for årsmøte 2021

Styret ønsker å informere alle medlemmer om tidspunkt for årsmøte 2021:

Tirsdag 23.februar kl.1800

Grunnet COVID-19 er det uvisst hvordan årsmøte kan avvikles og mer informasjon omkring dette vil komme når vi nærmer oss tidspunktet.

Frister i forbindelse med årsmøtet:

Innen 9.februar – Årsmøte innkalling sendes ut
Innen 26.januar – Forslag fra medlemmene
Innen 26.januar – Forslag til kandidater til valget