Treningsavgift 2018 – 1/2 år

Benytt skjema for å betale treningsavgift for 2018 (for 1/2 år)
Betalingsfrist for 2.halvår 15.aug.