Bruk av hallen

Styret har, i samarbeid med kursansvarlig og utvalgene, jobbet fram retningslinjer for bruk av hallen. Oppfordrer samtlige av klubbens medlemmer å lese gjennom disse og gjøre seg kjent med bruk av hallen vår.

Det er også innført registrering av treningstid for brukerne av hallen. Dette for å sikre rettferdig bruk. Skriv dere opp på skjema ved dørene.

Retningslinjer for bruk av hallen

1. Hallen kan brukes til trening av alle klubbens medlemmer som har betalt treningsavgift samt kurs som arrangeres i klubbens regi. Det er mulig å invitere med venner etter avtale og disse skal betale kr 50,- for hver treningsdag (gjelder hele området både ute og inne) til klubbens konto 3280.10.38793. Merk giroen med: Trening i hallen. Invitasjon til trening av ikke medlemmer, skal ikke gå ut over klubbens medlemmer.

2. Alle hunder må luftes godt før de kan benytte hallen. Tissing i hallen kan medføre økt treningsavgift da teppene må renses.

3. Kun hunder som er i trening skal være løse i hallen. Ingen hunder må ligge i bur og bjeffe når andre trener.

4. Hunder med høyt bjeffenivå må unngå å oppholde seg unødvendig i hallen etter sin treningsøkt, men vente ute på neste runde. Dette når det pågår kurs slik at det ikke er til sjenanse for kursdeltagere eller instruktører i undervisningen. (Her er det viktig med dialog. Finn løsninger, ta pauser)

5. Alle som trener i hallen skal loggføre det før eller etter treningen via dette skjemaet.

6. Er du alene i hallen eller trener sammen med andre kan du trene så lenge du vil med en innbyrdes tidsfordeling. Kommer det noen som vil trene skal vedkommende kunne se når de som er i hallen ankom og de nye må snarest komme inn i gruppen med sin rettmessige plass i treningen. Det er viktig at nybegynnere blir best mulig hjulpet av erfarne utøvere.

7. Er det mange som trener eller venter på å trene agility kan en del hopphindre og andre lette hindre flyttes over til lydighets / rally delen dersom denne står ubenyttet. Hvis noen fra rally eller lydighet kommer for å trene skal denne deles ryddes med en gang slik at de får trene.

8. Dersom noen bygger ned vippe, møne eller balansebom skal dette bygges opp i normal høyde av de som har bygget ned. Dette gjelder også ved agilitykurser i klubbens regi.

9. Flomlysene ute på banen bør være avslått når det kun trenes i hallen og den siste som forlater hallen må slå av alle lys og lukke dørene.

10. Godbiter skal ikke kastes ut på banen, de skal gis fra hånden. Dette gjelder også når det avvikles kurser. Gobitsøk skal ikke foregå i hallen.

11. Felles slipp på kurser skal ikke foregå inne i hallen.

12. Boss skal fjernes etter hver trening. Diverse eget utstyr og hundebur skal ikke oppbevares i hallen eller leskurene.

La hallen være en glede for alle som vil trene og alle klubbens kunder som går kurs hos oss.
La oss hjelpe hverandre til å bli bedre og til å øke samholdet i klubben.

Klikk her for å laste ned retningslinjene.