Roller

Ønsker du å inneha en av disse rollene ta kontakt med styre på sbk.styret@gmail.com.

 • Webansvarlig – Isabelle Simonsen

Ansvarlig for å oppdatere nettsidene:
– Sørge for at installasjonen (WordPress) og utvidelser holdes oppdatert (5 timer)
– Legge ut referater og nyheter (4 timer)
– Legge ut konkurranser og resultater (5 timer)
– Legge ut kurs og følge opp betalingsløsning (15 timer)
– Oppdatere kontaktinformasjon (1 time)
– Diverse vedlikehold av nettsiden (6 timer)

Får nøkkel.

 • Webansvarlig assistent – Kate Leschbrandt

Bistår webansvarlig med å oppdatere nettsidene og administrere.

Timebruk blir godkjent av webansvarlig.

 • IT ansvarlig – Øyvind Berg

Ansvarlig for å vedlikeholde IT og teknisk utstyr på Åsen, deriblant internett, iZettle, ledninger til prosjektor, printere, pc’er osv. Det er en forutsetning at denne personen har god IT forståelse/bakgrunn og erfaring vil gå foran ansinnitet for denne rollen.

Får nøkkel.

 • Dugnadsansvarlig – Liga Dambrane og Kate Moberg

Ansvarlig for å planlegge, kalle inn til dugnader og ha oversikt over hva som er gjort, hva som må gjøres og utstyr som kreves for å gjøre dette. Dette er det nå utvalgene som rullerer på. Ikke helt ideelt da det ikke blir kontinuitet. Eget skjema på google drive hvor dugnadsansvarlig + utvalgene kan fylle ut det som må gjøres. Kan gjerne være flere personer som deler på dette.

Får nøkkel.

 • Premiekomitè
  Pia Prytz, Camilla Arnesen, Kate Leschbrandt og Marie Hilander Gjerde

Ansvarlig for skaffe og handle inn premier og sløyfer til stevner. Ansvar for arrangering av premieutdeling.

Får nøkkel.

 • Sponsoransvarlig – 

Ansvaret for å ha kontroll på klubbens sponsoravtaler, forvalte disse. Hente inn nye sponsorer og ha dialog med premiansvarlige.

Får nøkkel.

 • Kioskansvarlig (pr. aktivitet)
  Agility = Kathrine Vestersjø Tysse og Jeanett Stortvedt
  Rally = Bertha Larsen
  Lydighet = NAVN

Sjekke hva som er av varer i kiosken. Handle inn varer til kiosken (avtale med Storcash) og koordinere bidrag til stevner, legge ut info på Facebook (Kake, kioskvarer).  Sørge for at betalingsterminal og Vipps er OK. Lage skilt og sette opp kiosken ved stevner eventuelt koordinere hvem som skal gjøre dette – delegere videre.

Får nøkkel.

 • Kursansvarlig – Carina Busch Solheim

Lønnet arbeid 150,- pr. time.
Håndtere påmeldinger, spørsmål og svar.

Kursansvarlig oppgaver pr dags dato:
– Avtale med instruktør dato for kurs
– Sende datoer,tekst etc for kurs til webansvarlig
– Be webansvarlig stenge påmelding ved fullt kurs
– Hente ut deltakerliste (gjøre selv/webansvarlig)
– Sende informasjon til instruktør
– Søke Studieforbundet om støtte, sende inn rapport i etterkant av kurs

Får nøkkel i tillegg til lønn.

 • “Vaktmester” – Line Engevik

Kan være flere personer. Tømme søppel, skifte lyspærer, generelt vedlikehold. Større vedlikeholds ting tas på dugnad om mulig. Melde inn strømmåling hver måned.Ta kontakt med elektrikere/rørleggere etc etter avtale med styret når noe er gått i stykker, for eksempel toalett, flombelysning eller lignende. Samarbeider med dugnadsansvarlig.

Får nøkkel.

 • Vedlikehold av kunstgress – Johnny Aas, Silje Aas

Prepping av kunsgress bør gjøres hver 14.dag/hver måned (ikke ute i vinterhalvåret)

Lønnet arbeid.

 • Materialforvalter – Kristine Egelandsdal

Ansvar for å handle inn kontorrekvisita, toalett-artikler, vaskemidler,  lyspærer, urine off og annet. Får tilgang til kort på storcash som også kan handle Nor-Engros.

Får nøkkel.

 • Klippe gress – Ørjan Messmer

Ansvar for å klippe gress og vedlikehold av gressklipper.

Får nøkkel.

 • Ansvarlig for Grasrotandelen – NAVN

Følge opp grasrotandelen mtp. rapportering, markedsføre mulighetene og informere styret.

Får dugnadstimer for arbeidet.