Bestilling av championatskjold

Gi beskjed til sbk.styret@gmail.com dersom det er andre som skal ha oppmerksomheter i forbindelse med mesterskap o.l.