Belønning for flest dugnadstimer

3 medlemmer får 1 gratis valgfritt kurs på SBK ila kalenderåret for flest dugnadstimer foregående år.

7 medlemmer (etter de 3 med flest timer) får 50% på valgfritt kurs samme kalenderår.

Belønningen gjelder for dugnadstimene 2019.
Styre- og utvalgsmedlemmene er unntatt denne regelen.