Alle innlegg av Isabelle Simonsen

COVID-19: Hvordan påvirkes klubben økonomisk

Kjære medlemmer,
Inntektsbortfallet forårsaket av stans i alle aktiviteter vil ha en negativ innvirkning på klubbens inntekter og økonomi. Våre forsikringer dekker ikke disse tapene (grunnet Force Majeure).

Styret håper på forståelse for at vi nå stopper alle vedtatte investeringer, selv om disse er godkjent av årsmøtet. Når hverdagen vender tilbake for samfunnet og klubben, vil styret gjennomgå inntekter og utgifter på nytt.

SBK er økonomisk rustet til å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi nå er i, i en begrenset periode. Styret vurderer fortløpende alle muligheter for å redusere driftskostnader hvor det er mulig.

Ta vare på deg selv og de rundt deg ❤️

Klubbens område er stengt

Området er stengt all aktivitet, egentrening inkludert, med umiddelbar virkning. Etter å ha vært i dialog med NKK er vi nå dessverre nødt til å stenge området også for egentrening. Vi vil holde våre medlemmer løpende orientert om når egentrening og annen aktivitet på nytt kan igangsettes.

AVLYST: LP stevne 29.mars

Lydighetsstevne 29.mars som skulle avholdes på SBK er avlyst.

Dette er i tråd med Helsedirektoratets tiltak fattet 12.mars og vi henviser til e-post fra NKK:
«Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning. Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer»

Mvh Lydighetutvalget

Alle kurs og fellestreninger på SBK er avlyst med umiddelbar virkning

Dette er i tråd med Helsedirektoratets tiltak fattet 12.mars og vi henviser til e-post fra NKK:

 «Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

 Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer»

Med vennlig hilsen
Styret SBK