Alle innlegg av Isabelle Simonsen

Viktig informasjon til alle medlemmer

I over 14 måneder har Sør-Rogaland brukshund klubb hatt tilnærmet null inntekter fra kursvirksomhet og stevner grunnet smitteverntiltak. Selv om inntektene har uteblitt i 14 måneder, har klubben fortsatt faste kostnader som må betales.

I 2020 fikk klubben i to omganger innvilget støttemidler som hjalp delvis å drifte klubben, men selv med disse midlene fikk klubben et negativt driftsresultat. Det er uvisst om det vil være mulig å søke om støtte i 2021. I tillegg til å søke om støttemidler gikk styret gjennom alle kostnader for å redusere disse til et minimum, men klubben er fullstendig avhengig av inntekter for å drifte treningsområdet vårt. 

Som sikkert alle gjør, håper styret at det vil bli mulig å gjennomføre kurs og stevner i løpet av 2021. Det er allikevel mye usikkerhet knyttet til dette og det er vanskelig å sikre klubbens drift på grunnlag av dette. Per nå drives klubben på oppsparte midler, og med stor usikkerhet til fremtidige inntekter må vi sikre klubbens likviditet for å kunne drifte treningsområdet fremover.

Styret har derfor 04.05.21 vedtatt å innføre en engangsavgift på 200 kr per måned for alle medlemmer som benytter seg av klubbens område. Vedtaket gjelder for månedene mai og juni, og midlene vil benyttes for å dekke månedlige kostnader.

Betaling gjøres via VIPPS til 96714.
Merk betalingen med ditt navn og “Mai” eller “Juni”.
(Du velger selv om du betaler en måned om gangen eller begge i en betaling)


Med vennlig hilsen
Styret
Sør-Rogaland brukshund klubb

Årsmøte 2021 protokoll

Vi takker alle medlemmer for et vel gjennomført digitalt årsmøte.
Så mange som 90 medlemmer deltok, som tilsvarer nesten en dobling i deltakelse sammenlignet med de siste tre årene.

SBK vil takke avtroppende styremedlemmer og varamedlemmer for innsatsen deres; Bertha Larsen, Sanna Barstad og Irene Goa.

Vi vil også takke alle medlemmer som stilte til valg.

Følgende medlemmer ble tillitsvalgt:
Leder – Unni Margreta Martinsen
Styremedlemmer – Thomas Drotningsvik, Monica Berglyd Olsen og Johnny Aas
Varamedlemmer – Miriam Wittenberg og Vilde Lyngås
Valgkomite – Silje Rasmussen og Sofie Tjemsland

Protokollen er lagt ut her.

Med vennlig hilsen
Styret

Husk å levere inn dugnadstimer

I dag, 15. februar, er det frist for å levere dugnadstimer. Styret vil samtidig informere om at kravet for å få innvilget nøkkelkriterier i 2021 er redusert til 15 dugnadstimer i 2020. Dette gjelder kun for dugnadstimer opparbeidet i 2020 (grunnet samfunnssituasjonen).

Informasjon om føring av dugnadstimer og skjema finner du her: https://www.sbk1968.net/bruk-av-banen/nokkel-til-banen/

Liste over dugnadstimer skal sendes til ditt respektive utvalg på mail.

Viktig oppdatering for bestilling av trening

Gjelder fra og med 12.februar

Styret forstår at det for tiden er stor pågang for å trene i hallen, spesielt nå i den «kalde tida».Vi har mottatt mange tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke får trene i det hele tatt pga. stor pågang og vi setter pris på at dere sender inn saker til styret. Det er selvsagt ønskelig at mange medlemmer får trene noe, fremfor at en liten gruppe får trene mye.

Reglene blir derfor endret til følgende (vi vurderer fortløpende behov for endringer):
1. Hvert medlem kan bestille maks 2 treninger per uke (maks 1,5 time per gang), hvorav maks 1 av de 2 treningene kan foregå i «kjernetid» (mandag-torsdag kl.1500-2100).

2. Kun medlemmer med nøkkel kan bestille trening, MEN man kan invitere medlemmer uten nøkkel med på sin egen trening og få dugnadstimer for dette. Invitasjon må postes på FB gruppen Sør-Rogaland brukshund klubb, og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

3. Grupper på 2-5 personer kan bestille opptil 3 timer sammenhengende.

4. Det er kun mulig å reservere treningstid maks 7 dager fremover i tid.

5. Alle reservasjoner kan avbestilles inntil 1 time i forkant – det oppfordres STERKT til å avbestille dersom man ikke skal benytte sin reservasjon.

6. H1 (LP/Rally delen) kan kun reserveres til AG trening utenom «kjernetid» (man-tor kl.15-21). Medlemmer som trener på AG delen har fortrinnsrett på hinderparken.

Minner samtidig om at det kun er tillatt med maks 5 personer per banehalv del om gangen grunnet smittevern.

Årsmøte for Sør-Rogaland Brukshund klubb 2021

Årsmøte for SBK avholdes online i 2021 pga. smittesituasjon.

Årsmøtet vil foregå via en plattform hvor du som medlem enkelt logger deg inn for å avgi stemmer på innkomne saker og valg. Avstemningen vil være tilgjengelig fra 15.februar kl.09.00 til 23.februar kl.19.00.

Alle medlemmer vil motta e-post som inneholder årsmøte innkalling og instrukser for online avstemning. Det kan kun stemmes via online plattform.

Viktig!
1. Sjekk at din medlemsinformasjon er korrekt (epost og mobil) på “Min side” på nkk.no. Vi sender ut innkalling via e-post, og link for online avstemning via SMS.

2. Du må være betalende medlem innen 11.februar for å motta SMS da medlemslister må hentes ut fra NKK.

Styret har mottatt informasjon fra NKK om digitale årsmøter og benyttet denne som grunnlag for avgjørelsen om digitalt årsmøte. Plattformen som benyttes for avstemning er utviklet av OBOS og anbefalt av NKK. Flere hundeklubber har benyttet den i 2020 og kommer til å gjøre det i 2021.

Selv om vi går glipp av det sosiale med et årsmøte, er fordelen med digitalt årsmøte økt medlemsdemokrati og vi håper så mange medlemmer som mulig ønsker å benytte sin stemme til å påvirke klubben.

Så håper vi at hverdagen kommer tilbake i løpet av 2021 ❤

Med vennlig hilsen
Styret

Kursansvarlig søkes

SBK er på utkikk etter ny kursansvarlig.

Lønnet arbeid 150,- pr. påmeldte deltaker
Håndtere påmeldinger, spørsmål og svar.

Kursansvarlig oppgaver pr dags dato:
– Avtale med instruktør dato for kurs
– Sende datoer, tekst etc for kurs til webansvarlig
– Be webansvarlig stenge påmelding ved fullt kurs
– Hente ut deltakerliste (gjøre selv/webansvarlig)
– Sende informasjon til instruktør
– Søke Studieforbundet om støtte, sende inn rapport i etterkant av kurs

Får nøkkel i tillegg til lønn.