Alle kurs og fellestreninger på SBK er avlyst med umiddelbar virkning

Dette er i tråd med Helsedirektoratets tiltak fattet 12.mars og vi henviser til e-post fra NKK:

 «Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

 Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer»

Med vennlig hilsen
Styret SBK