Konkurranser 2023

14-15 januar 2023
Lørdag: Hopp 1, 2 og 3. AG lag, AG 1, 2 og 3
Søndag:  AG 1, 2 og 3, Hopp 1, 2 og 3, Hopp Lag
Dommer: Lørdag-Synnøve Matre og Søndag-Eivind Bredo Fossum

29.mars 2023
LagHoppx2 + LagAG
Dommer: kommer

29.april-01. mai 2023 – 3 dagers
Lørdag: Hopp 1 x1 + Hopp2 x1 + Hopp3 x1 + AG1 x2 + AG2 x2 +AG3 x2
Søndag: AG1 x1 +AG2 x1 AG3 x1 + Hopp3 x2 + Hopp2 x2 + Hopp1 x2
Mandag: AG1 x1 +AG2 x1 AG3 x1 + Hopp 1 x1 + Hopp2 x1 + Hopp3 x1 + Finaler
Dommer: kommer

AGILITYUKEN
1.-8. juli 2023

23-24 september 2023
Lørdag: AG 1,2,3 x2 + Hopp 1, 2, 3 x1
Søndag: Hopp 1,2,3 x2 + AG 1,2,3 x1
Dommer: kommer

18-19 november 2023
Lørdag: Hopp 1, 2 og 3. AG lag, AG 1, 2 og 3
Søndag:  AG 1, 2 og 3, Hopp 1, 2 og 3, Hopp Lag
Dommer: kommer